Digital Transformation

Các chuyên gia chia sẻ góc nhìn, nhận định và kinh nghiệm trong lĩnh vực Chuyển đổi số (digital transformation) dành cho các bạn đọc đang làm việc cùng lĩnh vực. Đặc biệt các doanh nghiệp Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, cần có những kinh nghiệm và kiến thức thực tế áp dụng trong quá trình triển khai nhằm tránh những thất bại đáng tiếc.