VIB
Công nghệ của VIB 4 lần xác lập kỷ lục Việt Nam

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa xác lập hai kỷ lục ghi nhận bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam dành cho VIB Checkout – ứng dụng ngân hàng số đầu tiên tích hợp Soft POS trên mobile banking và Super Card – dòng thẻ tín dụng đầu tiên tại Việt Nam cho phép người dùng thiết kế các tính năng thẻ.

Ngân hàng VIB và Microsoft hợp tác đưa tất cả dịch vụ lên nền tảng đa đám mây

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) và Microsoft Việt Nam vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược trong 3 năm để triển khai nền tảng điện toán đa đám mây (multi-cloud) với việc sử dụng Microsoft Azure nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diên của VIB.

Công nghệ của VIB 4 lần xác lập kỷ lục Việt Nam

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa xác lập hai kỷ lục ghi nhận bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam dành cho VIB Checkout – ứng dụng ngân hàng số đầu tiên tích hợp Soft POS trên mobile banking và Super Card – dòng thẻ tín dụng đầu tiên tại Việt Nam cho phép người dùng thiết kế các tính năng thẻ.

Ngân hàng VIB và Microsoft hợp tác đưa tất cả dịch vụ lên nền tảng đa đám mây

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) và Microsoft Việt Nam vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược trong 3 năm để triển khai nền tảng điện toán đa đám mây (multi-cloud) với việc sử dụng Microsoft Azure nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diên của VIB.