VIB
Hợp tác số hóa trải nghiệm khách hàng, hướng chiến lược mới của ngành ngân hàng

Khi chất lượng và giá thành không còn là thứ duy nhất ảnh hưởng đến quyết định thêm một thương hiệu vào “giỏ hàng”, số hóa trải nghiệm khách hàng trở thành lợi thế cạnh tranh sống còn giữa các doanh nghiệp. Đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, hợp tác tạo dựng và quản trị trải nghiệm số hóa cho các “thượng đế” được nhiều ngân hàng hiện nay xem là hướng đi chiến lược.

Công nghệ của VIB 4 lần xác lập kỷ lục Việt Nam

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa xác lập hai kỷ lục ghi nhận bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam dành cho VIB Checkout – ứng dụng ngân hàng số đầu tiên tích hợp Soft POS trên mobile banking và Super Card – dòng thẻ tín dụng đầu tiên tại Việt Nam cho phép người dùng thiết kế các tính năng thẻ.

Ngân hàng VIB và Microsoft hợp tác đưa tất cả dịch vụ lên nền tảng đa đám mây

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) và Microsoft Việt Nam vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược trong 3 năm để triển khai nền tảng điện toán đa đám mây (multi-cloud) với việc sử dụng Microsoft Azure nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diên của VIB.

Hợp tác số hóa trải nghiệm khách hàng, hướng chiến lược mới của ngành ngân hàng

Khi chất lượng và giá thành không còn là thứ duy nhất ảnh hưởng đến quyết định thêm một thương hiệu vào “giỏ hàng”, số hóa trải nghiệm khách hàng trở thành lợi thế cạnh tranh sống còn giữa các doanh nghiệp. Đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, hợp tác tạo dựng và quản trị trải nghiệm số hóa cho các “thượng đế” được nhiều ngân hàng hiện nay xem là hướng đi chiến lược.

Công nghệ của VIB 4 lần xác lập kỷ lục Việt Nam

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa xác lập hai kỷ lục ghi nhận bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam dành cho VIB Checkout – ứng dụng ngân hàng số đầu tiên tích hợp Soft POS trên mobile banking và Super Card – dòng thẻ tín dụng đầu tiên tại Việt Nam cho phép người dùng thiết kế các tính năng thẻ.

Ngân hàng VIB và Microsoft hợp tác đưa tất cả dịch vụ lên nền tảng đa đám mây

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) và Microsoft Việt Nam vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược trong 3 năm để triển khai nền tảng điện toán đa đám mây (multi-cloud) với việc sử dụng Microsoft Azure nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diên của VIB.