top tìm kiếm
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 được người Việt tìm hiểu kỹ nhất năm qua

Google đã công bố Danh sách Google Year in Search 2020 – Google Một Năm Tìm Kiếm – bao gồm Tốp 10 Tìm Kiếm Nổi Bật Việt Nam 2020 cùng 14 hạng mục tìm kiếm tiêu biểu khác nhau của năm 2020. Bầu cử Tổng thống Mỹ góp mặt trong ba danh sách lớn của các hạng mục này.