thông tin sai lệch
Cựu tổng thống Trump đệ đơn kiện Twitter để được phục hồi tài khoản

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện Twitter để yêu cầu Twitter phục hồi tài khoản của ông do nền tảng này vi phạm Tu chính án thứ nhất và luật truyền thông xã hội mới của Florida, Mỹ.

YouTube cấm tất cả nội dung chứa thông tin sai lệch về vaccine đã được cấp phép

YouTube đã cấm tất cả các video chứa thông tin sai lệch về vaccine hiện đang được quản lý và đã được cơ quan y tế địa phương hoặc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chấp thuận.

Facebook ngầm thừa nhận Covid-19 do con người tạo ra?

Facebook đã cập nhật chính sách kiểm duyệt nội dung xung quanh đại dịch Covid-19 để cho phép mọi người đăng các tuyên bố rằng SARS-CoV-2 là một loại virus nhân tạo.

Cựu tổng thống Trump đệ đơn kiện Twitter để được phục hồi tài khoản

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện Twitter để yêu cầu Twitter phục hồi tài khoản của ông do nền tảng này vi phạm Tu chính án thứ nhất và luật truyền thông xã hội mới của Florida, Mỹ.

YouTube cấm tất cả nội dung chứa thông tin sai lệch về vaccine đã được cấp phép

YouTube đã cấm tất cả các video chứa thông tin sai lệch về vaccine hiện đang được quản lý và đã được cơ quan y tế địa phương hoặc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chấp thuận.

Facebook ngầm thừa nhận Covid-19 do con người tạo ra?

Facebook đã cập nhật chính sách kiểm duyệt nội dung xung quanh đại dịch Covid-19 để cho phép mọi người đăng các tuyên bố rằng SARS-CoV-2 là một loại virus nhân tạo.