startup công nghệ
Mức lương startup sụt giảm, AI chưa thay thế được nhân lực

Glints và quỹ đầu tư Monk’s Hill Ventures (MHV) vừa phát hành báo cáo Nhân tài khởi nghiệp Đông Nam Á năm 2024 ( Southeast Asia Startup Talent Trends Report 2024), cho thấy sự tác động của AI và sự khó của các doanh nghiệp khởi nghiệp

BenKon – startup tối ưu cho máy lạnh nhận vốn hạt giống

BenKon, một startup Việt Nam về công nghệ tiết kiệm năng lượng, công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống với tống số tiền 500 nghìn USD, dẫn dắt bởi Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo ITI (ITI Fund) – một trong những quỹ đầu tư khởi nghiệp nội địa.

Mức lương startup sụt giảm, AI chưa thay thế được nhân lực

Glints và quỹ đầu tư Monk’s Hill Ventures (MHV) vừa phát hành báo cáo Nhân tài khởi nghiệp Đông Nam Á năm 2024 ( Southeast Asia Startup Talent Trends Report 2024), cho thấy sự tác động của AI và sự khó của các doanh nghiệp khởi nghiệp

BenKon – startup tối ưu cho máy lạnh nhận vốn hạt giống

BenKon, một startup Việt Nam về công nghệ tiết kiệm năng lượng, công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống với tống số tiền 500 nghìn USD, dẫn dắt bởi Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo ITI (ITI Fund) – một trong những quỹ đầu tư khởi nghiệp nội địa.