shopdunk
Triển khai chuỗi cửa hàng Samsung Premium Stores ủy quyền đầu tiên tại Việt Nam

Những cửa hàng ủy quyền Samsung Premium Stores (SPS) đầu tiên được Samsung hợp tác cùng hệ thống bán lẻ Minh Tuấn Mobile và ShopDunk đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động ngày 17/1/2022 tại Hà Nội và TP.HCM.

SamCenter, không gian mua sắm hàng Samsung sắp mở ở cả Hà Nội và TPHCM

Chuỗi cửa hàng trải nghiệm sản phẩm SamCenter by ShopDunk, mô hình theo chính sách của chuỗi Samsung Premium Store do Samsung hợp tác với các đối tác trên toàn cầu sắp được khai trương tại 2 thành phố lớn của Việt Nam.

Triển khai chuỗi cửa hàng Samsung Premium Stores ủy quyền đầu tiên tại Việt Nam

Những cửa hàng ủy quyền Samsung Premium Stores (SPS) đầu tiên được Samsung hợp tác cùng hệ thống bán lẻ Minh Tuấn Mobile và ShopDunk đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động ngày 17/1/2022 tại Hà Nội và TP.HCM.

SamCenter, không gian mua sắm hàng Samsung sắp mở ở cả Hà Nội và TPHCM

Chuỗi cửa hàng trải nghiệm sản phẩm SamCenter by ShopDunk, mô hình theo chính sách của chuỗi Samsung Premium Store do Samsung hợp tác với các đối tác trên toàn cầu sắp được khai trương tại 2 thành phố lớn của Việt Nam.