Sapo
Sapo và Gojet hợp tác triển khai giải pháp đặt đồ ăn trực tuyến đa nền tảng

Sapo vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Gojek, nhằm kết nối Phần mềm quản lý nhà hàng quán cafe Sapo FnB với nền tảng quản lý đơn hàng GoFood của Gojek. Hợp tác này mang đến giải pháp vận hành tối ưu và dễ sử dụng trong ngành FnB, nhà kinh doanh chỉ cần dùng một phần mềm để quản lý đơn hàng từ nhiều nền tảng. Sapo FnB cũng là phần mềm đầu tiên kết nối đồng bộ với đa nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến.

Xu hướng mở rộng kênh bán hàng trong năm 2023

Kết quả khảo sát trên 15.000 nhà bán lẻ là khách hàng của Nền tảng quản lý và bán hàng Sapo cho thấy, tình hình kinh doanh ngành bán lẻ năm 2022 có nhiều sự khởi sắc so với năm 2021 – về doanh thu, quy mô kinh doanh cũng như kênh bán hàng, vận chuyển và thanh toán. Đáng chú ý, xu hướng bán lẻ đa kênh ngày càng được nhân rộng và sự quay trở lại ưu tiên hàng đầu của tiền mặt trong thanh toán.

Sapo và Gojet hợp tác triển khai giải pháp đặt đồ ăn trực tuyến đa nền tảng

Sapo vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Gojek, nhằm kết nối Phần mềm quản lý nhà hàng quán cafe Sapo FnB với nền tảng quản lý đơn hàng GoFood của Gojek. Hợp tác này mang đến giải pháp vận hành tối ưu và dễ sử dụng trong ngành FnB, nhà kinh doanh chỉ cần dùng một phần mềm để quản lý đơn hàng từ nhiều nền tảng. Sapo FnB cũng là phần mềm đầu tiên kết nối đồng bộ với đa nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến.

Xu hướng mở rộng kênh bán hàng trong năm 2023

Kết quả khảo sát trên 15.000 nhà bán lẻ là khách hàng của Nền tảng quản lý và bán hàng Sapo cho thấy, tình hình kinh doanh ngành bán lẻ năm 2022 có nhiều sự khởi sắc so với năm 2021 – về doanh thu, quy mô kinh doanh cũng như kênh bán hàng, vận chuyển và thanh toán. Đáng chú ý, xu hướng bán lẻ đa kênh ngày càng được nhân rộng và sự quay trở lại ưu tiên hàng đầu của tiền mặt trong thanh toán.