robot hình người
Ra mắt Tiangong, robot hình người chạy điện đạt 6 km/h đầu tiên thế giới

Trung Quốc vừa ra mắt “Tiangong” (Thiên Cung): Robot hình người chạy hoàn toàn bằng điện, có khả năng chạy với tốc độ 6 km/h đầu tiên thế giới.

Xiaomi giới thiệu loạt sản phẩm và công nghệ mới, tham gia sâu vào mọi lĩnh vực

Bên cạnh các dòng smartphone thế hệ mới, Xiaomi còn thể hiện tham vọng mở rộng lĩnh vực kinh doanh khi ra mắt robot hình người CyberOne và dự án sản xuất ô tô điện với kế hoạch đầu tư 3,3 tỷ Nhân Dân Tệ (khoảng hơn 11.400 tỷ đồng) cho giai đoạn nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Ra mắt Tiangong, robot hình người chạy điện đạt 6 km/h đầu tiên thế giới

Trung Quốc vừa ra mắt “Tiangong” (Thiên Cung): Robot hình người chạy hoàn toàn bằng điện, có khả năng chạy với tốc độ 6 km/h đầu tiên thế giới.

Xiaomi giới thiệu loạt sản phẩm và công nghệ mới, tham gia sâu vào mọi lĩnh vực

Bên cạnh các dòng smartphone thế hệ mới, Xiaomi còn thể hiện tham vọng mở rộng lĩnh vực kinh doanh khi ra mắt robot hình người CyberOne và dự án sản xuất ô tô điện với kế hoạch đầu tư 3,3 tỷ Nhân Dân Tệ (khoảng hơn 11.400 tỷ đồng) cho giai đoạn nghiên cứu và phát triển sản phẩm.