rác không gian
Dự án trạm xăng không gian, chế tạo nhiên liệu tên lửa từ rác thải vũ trụ

Công ty khởi nghiệp Úc mô tả sáng kiến này tương tự như một trạm xăng, nhưng nằm ngoài Trái đất
.