phát hiện gian lận
Visa cảnh báo hành vi gian lận tăng trong mùa mua sắm cuối năm

Trong Báo cáo mới nhất về Rủi ro tiêu dùng trong dịp lễ, Visa chỉ ra các hành vi gian lận phổ biến thường diễn ra từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024 do sự gia tăng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử và chi tiêu trực tiếp trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ.

Mastercard và Vesta hợp tác phát hiện gian lận giao dịch trực tuyến

Mastercard và Vesta – một nền tảng chống gian lận toàn diện vừa công bố thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược mới nhằm mang tới những giải pháp quản lý gian lận tiên tiến nhất cho các doanh nghiệp bán hàng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Visa cảnh báo hành vi gian lận tăng trong mùa mua sắm cuối năm

Trong Báo cáo mới nhất về Rủi ro tiêu dùng trong dịp lễ, Visa chỉ ra các hành vi gian lận phổ biến thường diễn ra từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024 do sự gia tăng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử và chi tiêu trực tiếp trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ.

Mastercard và Vesta hợp tác phát hiện gian lận giao dịch trực tuyến

Mastercard và Vesta – một nền tảng chống gian lận toàn diện vừa công bố thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược mới nhằm mang tới những giải pháp quản lý gian lận tiên tiến nhất cho các doanh nghiệp bán hàng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.