NAS Synology
DiskStation® DS223j, ổ NAS dễ dùng quản lý và chia sẻ tập tin

Synology hôm nay đã công bố ra mắt thiết bị lưu trữ NAS DiskStation DS223j 2 khay, sản phẩm mới nhất được thiết kế dễ dử dụng nhất để đáp ứng nhu cầu của văn phòng tại nhà và các nhóm làm việc nhỏ.

Lưu trữ và xem camera trực tiếp từ giải pháp lưu trữ NAS

Với ứng dụng Synology Surveillance Station, người dùng giải pháp lưu trữ NAS Synology đã có thể biến ổ cứng NAS trở thành nơi lưu trữ và quản lý hệ thống camera giám sát như một đầu ghi chuyên dụng.

DiskStation® DS223j, ổ NAS dễ dùng quản lý và chia sẻ tập tin

Synology hôm nay đã công bố ra mắt thiết bị lưu trữ NAS DiskStation DS223j 2 khay, sản phẩm mới nhất được thiết kế dễ dử dụng nhất để đáp ứng nhu cầu của văn phòng tại nhà và các nhóm làm việc nhỏ.

Lưu trữ và xem camera trực tiếp từ giải pháp lưu trữ NAS

Với ứng dụng Synology Surveillance Station, người dùng giải pháp lưu trữ NAS Synology đã có thể biến ổ cứng NAS trở thành nơi lưu trữ và quản lý hệ thống camera giám sát như một đầu ghi chuyên dụng.