mô hình hai bánh pizza
Văn hóa khởi nghiệp: Quy trình ngược và mô hình hai bánh pizza của AWS

Lấy những thách thức, khó khăn khách hàng đang gặp phải làm trọng tâm của đổi mới sáng tạo cũng như xây dựng sản phẩm, dịch vụ mới – đó chính là quy trình ngược mà công ty Amazon Web Services (AWS – thuộc Amazon) đã thực hiện rất thành công tại chính doanh nghiệp mình.