mặt trăng
NASA chuẩn bị hình nộm cho chuyến bay thử nghiệm Artemis I đầu tiên không người lái

NASA đã công bố bức ảnh thú vị về một hình nộm mặc quần áo vũ trụ sắp sửa đưa vào một chuyến bay thử nghiệm mô phỏng được phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida.

Kỹ thuật AI xác định số lượng miệng núi lửa khủng mới trên Mặt trăng

Một kỹ thuật trí tuệ nhân tạo được áp dụng vận hành tiết lộ rằng, Mặt trăng có số lượng miệng núi lửa cao hơn đáng kể so với các cuộc khảo sát trước đây từng chỉ ra. Trong đó, có gần 110.000 miệng núi lửa, gấp khoảng 12 lần con số được xem xét cho đến nay.

NASA chuẩn bị hình nộm cho chuyến bay thử nghiệm Artemis I đầu tiên không người lái

NASA đã công bố bức ảnh thú vị về một hình nộm mặc quần áo vũ trụ sắp sửa đưa vào một chuyến bay thử nghiệm mô phỏng được phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida.

Kỹ thuật AI xác định số lượng miệng núi lửa khủng mới trên Mặt trăng

Một kỹ thuật trí tuệ nhân tạo được áp dụng vận hành tiết lộ rằng, Mặt trăng có số lượng miệng núi lửa cao hơn đáng kể so với các cuộc khảo sát trước đây từng chỉ ra. Trong đó, có gần 110.000 miệng núi lửa, gấp khoảng 12 lần con số được xem xét cho đến nay.