mật khẩu
Trò lừa giả email thông báo mật khẩu hết hạn

Cục Công nghệ Thông tin – Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa đưa ra cảnh báo về việc loạt email giả mạo với tiêu đề “ Mật khẩu tài khoản Email của bạn đã hết hạn”, nhằm đánh lừa người dùng và tiến hành hack tài khoản.