liên minh
Mỹ mời Hàn Quốc tham gia liên minh bán dẫn khiến Trung Quốc lo ngại

Sau khi Mỹ mời Hàn Quốc tham gia liên minh bán dẫn Chip 4 để xây dựng nền tảng hợp tác cho chuỗi cung ứng bán dẫn, những lo lắng của Trung Quốc đã bắt đầu hiện rõ.

Trước tình hình thiếu hụt chip, Mỹ thành lập liên minh nhận trợ cấp từ các ông lớn công nghệ

Các gã khổng lồ công nghệ bao gồm Apple, Intel và Microsoft đã thành lập một liên minh mới nhằm mục đích nhận trợ cấp sản xuất chip xử lý của Mỹ khi tình trạng thiếu hụt trên toàn thế giới tiếp tục diễn ra.

Mỹ mời Hàn Quốc tham gia liên minh bán dẫn khiến Trung Quốc lo ngại

Sau khi Mỹ mời Hàn Quốc tham gia liên minh bán dẫn Chip 4 để xây dựng nền tảng hợp tác cho chuỗi cung ứng bán dẫn, những lo lắng của Trung Quốc đã bắt đầu hiện rõ.

Trước tình hình thiếu hụt chip, Mỹ thành lập liên minh nhận trợ cấp từ các ông lớn công nghệ

Các gã khổng lồ công nghệ bao gồm Apple, Intel và Microsoft đã thành lập một liên minh mới nhằm mục đích nhận trợ cấp sản xuất chip xử lý của Mỹ khi tình trạng thiếu hụt trên toàn thế giới tiếp tục diễn ra.