làm việc cộng tác
Webex nâng tầm làm việc cộng tác với loạt tính năng mới được AI hỗ trợ

Cisco vừa công bố những tính năng hoàn toàn mới của phần mềm Webex được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), mang đến cho doanh nghiệp trải nghiệm làm việc kết hợp độc đáo, vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng, vừa hiện thực hóa môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên.

ThinkSmart Core: Giải pháp cộng tác của mô hình làm việc tại văn phòng và từ xa

ThinkSmart Core là giải pháp cộng tác dành cho mô hình làm việc hybrid work (kết hợp giữa làm việc tại văn phòng và từ xa), sử dụng nền tảng Intel vPro® Gen 11 cho hiệu năng cao cùng loạt tính năng bảo mật toàn diện.

Webex nâng tầm làm việc cộng tác với loạt tính năng mới được AI hỗ trợ

Cisco vừa công bố những tính năng hoàn toàn mới của phần mềm Webex được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), mang đến cho doanh nghiệp trải nghiệm làm việc kết hợp độc đáo, vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng, vừa hiện thực hóa môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên.

ThinkSmart Core: Giải pháp cộng tác của mô hình làm việc tại văn phòng và từ xa

ThinkSmart Core là giải pháp cộng tác dành cho mô hình làm việc hybrid work (kết hợp giữa làm việc tại văn phòng và từ xa), sử dụng nền tảng Intel vPro® Gen 11 cho hiệu năng cao cùng loạt tính năng bảo mật toàn diện.