Jeff Bezos
Tỷ phú công nghệ tiếp tục dẫn đầu danh sách giàu nhất thế giới

Danh sách tỷ phú thế giới hàng năm mới nhất của Forbes có tổng cộng 2.755 tỷ phú, trong đó người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, đứng đầu năm thứ 4 liên tiếp.

Top 10 tỷ phú thế giới hầu hết thuộc về các ông chủ công nghệ

Theo Bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới do Bloomberg Billionaires Index vừa công bố, đã có sự đổi ngôi ngoạn mục giữa các vị trí xếp hạng một phần do đại dịch Covid-19. Trong đó, top 10 hiện vẫn thuộc về các tỷ phú công nghệ.

Tỷ phú công nghệ tiếp tục dẫn đầu danh sách giàu nhất thế giới

Danh sách tỷ phú thế giới hàng năm mới nhất của Forbes có tổng cộng 2.755 tỷ phú, trong đó người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, đứng đầu năm thứ 4 liên tiếp.

Top 10 tỷ phú thế giới hầu hết thuộc về các ông chủ công nghệ

Theo Bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới do Bloomberg Billionaires Index vừa công bố, đã có sự đổi ngôi ngoạn mục giữa các vị trí xếp hạng một phần do đại dịch Covid-19. Trong đó, top 10 hiện vẫn thuộc về các tỷ phú công nghệ.