Facebook sẽ bỏ nút Like

Nút Like sẽ có thể biến mất trên Fanpage trong thời gian tới.

Facebook sẽ bỏ nút Like

Nút Like sẽ có thể biến mất trên Fanpage trong thời gian tới.