giao dịch trực tuyến
10% “chiến thần chốt đơn” chiếm 42% giao dịch mua hàng trực tuyến tại Việt Nam

Đó là con số từ báo cáo nghiên cứu “Dự đoán xu hướng tương lai Thương mại điện tử tại Đông Nam Á?” do Ninja Van hợp tác với Geopost thực hiện trên 6 quốc gia – Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam – với hơn 9.000 người tham gia.

Mastercard và Vesta hợp tác phát hiện gian lận giao dịch trực tuyến

Mastercard và Vesta – một nền tảng chống gian lận toàn diện vừa công bố thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược mới nhằm mang tới những giải pháp quản lý gian lận tiên tiến nhất cho các doanh nghiệp bán hàng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

10% “chiến thần chốt đơn” chiếm 42% giao dịch mua hàng trực tuyến tại Việt Nam

Đó là con số từ báo cáo nghiên cứu “Dự đoán xu hướng tương lai Thương mại điện tử tại Đông Nam Á?” do Ninja Van hợp tác với Geopost thực hiện trên 6 quốc gia – Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam – với hơn 9.000 người tham gia.

Mastercard và Vesta hợp tác phát hiện gian lận giao dịch trực tuyến

Mastercard và Vesta – một nền tảng chống gian lận toàn diện vừa công bố thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược mới nhằm mang tới những giải pháp quản lý gian lận tiên tiến nhất cho các doanh nghiệp bán hàng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.