FPT.eContract
Ký kết chứng từ, hợp đồng điện tử tăng mạnh trong đại dịch

Theo ghi nhận của FPT, số lượng hợp đồng điện tử trên hệ thống FPT.eContract năm 2021 tăng trưởng hơn 300% so với 2020. Lượng hợp đồng, hồ sơ luỹ kế được xử lý thông qua nền tảng này lên tới 500.000 bản.

Giải pháp chuyển đổi số của FPT giành giải sáng tạo tại Stevie Awards 2021 khu vực APAC

Với việc không ngừng đổi mới và gặt hái thành công dù trong đại dịch, giải pháp chuyển đổi số FPT.eContract của FPT vừa được vinh danh giải sáng tạo tại giải thưởng Stevie Awards khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2021.

Ký kết chứng từ, hợp đồng điện tử tăng mạnh trong đại dịch

Theo ghi nhận của FPT, số lượng hợp đồng điện tử trên hệ thống FPT.eContract năm 2021 tăng trưởng hơn 300% so với 2020. Lượng hợp đồng, hồ sơ luỹ kế được xử lý thông qua nền tảng này lên tới 500.000 bản.

Giải pháp chuyển đổi số của FPT giành giải sáng tạo tại Stevie Awards 2021 khu vực APAC

Với việc không ngừng đổi mới và gặt hái thành công dù trong đại dịch, giải pháp chuyển đổi số FPT.eContract của FPT vừa được vinh danh giải sáng tạo tại giải thưởng Stevie Awards khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2021.