doanh thu nhạc
800 nghệ sĩ có doanh thu hơn 1 triệu USD/năm trên Spotify

Tại sự kiện “Stream On,” Spotify cho biết trong bốn năm qua, số lượng nghệ sĩ thu âm có danh mục tạo ra hơn 1 triệu USD/một năm trong quá trình thu âm và xuất bản, đã tăng hơn 82% lên hơn 800 nghệ sĩ.