Đánh giá Samsung Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip, chúc may mắn!

Samsung Galaxy Z Flip là smartphone màn hình gập thứ hai được bán đại trà của Samsung, liệu đây có phải là sản phẩm đủ sức làm tiên phong cho một khuynh hướng smartphone mới hay không?