cập nhật phần mềm
Apple phát hành iOS/iPadOS 17.1.2 để vá hai lỗ hổng nghiêm trọng

Apple mới đây đã tiến hành cung cấp iOS 17.1.2 và iPadOS 17.1.2 nhằm mục đích vá một cặp lỗ hổng zero-day đã bị tin tặc khai thác.

Cập nhật ngay WinRAR để vá lỗ hổng đang bị tấn công

Người dùng WinRAR cần cập nhật phần mềm này ngay bây giờ, đặc biệt đối với những ai đang có tiền điện tử lưu trữ trong hệ thống của mình.

EU yêu cầu 5 năm cập nhật bảo mật cho tất cả điện thoại

Các nhà lập pháp EU đã đề xuất các yêu cầu đối với smartphone được bán trong khu vực khi buộc các nhà sản xuất điện thoại cung cấp ít nhất 5 năm cập nhật bảo mật và 3 năm cập nhật hệ điều hành cho thiết bị của họ.

Apple phát hành iOS/iPadOS 17.1.2 để vá hai lỗ hổng nghiêm trọng

Apple mới đây đã tiến hành cung cấp iOS 17.1.2 và iPadOS 17.1.2 nhằm mục đích vá một cặp lỗ hổng zero-day đã bị tin tặc khai thác.

Cập nhật ngay WinRAR để vá lỗ hổng đang bị tấn công

Người dùng WinRAR cần cập nhật phần mềm này ngay bây giờ, đặc biệt đối với những ai đang có tiền điện tử lưu trữ trong hệ thống của mình.

EU yêu cầu 5 năm cập nhật bảo mật cho tất cả điện thoại

Các nhà lập pháp EU đã đề xuất các yêu cầu đối với smartphone được bán trong khu vực khi buộc các nhà sản xuất điện thoại cung cấp ít nhất 5 năm cập nhật bảo mật và 3 năm cập nhật hệ điều hành cho thiết bị của họ.