Bing Chat
Microsoft đã bị cảnh báo khi đưa GPT-4 vào Bing Chat quá nhanh, cho câu trả lời kỳ quặc

Dựa vào các nguồn tin giấu tên, tạp chí The Wall Street Journal cho biết OpenAI đã bày tỏ lo ngại vì Microsoft đã tiến hành triển khai GPT-4 quá nhanh khi ra mắt Bing Chat mới.

OpenAI phát hành GPT-4: Nhanh hơn, tốt hơn và đắt hơn

OpenAI vừa công bố GPT-4, phiên bản mới nhất của mô hình ngôn ngữ học sâu được quảng cáo là thông minh hơn và có nhiều khả năng hơn ChatGPT.

Microsoft đã bị cảnh báo khi đưa GPT-4 vào Bing Chat quá nhanh, cho câu trả lời kỳ quặc

Dựa vào các nguồn tin giấu tên, tạp chí The Wall Street Journal cho biết OpenAI đã bày tỏ lo ngại vì Microsoft đã tiến hành triển khai GPT-4 quá nhanh khi ra mắt Bing Chat mới.

OpenAI phát hành GPT-4: Nhanh hơn, tốt hơn và đắt hơn

OpenAI vừa công bố GPT-4, phiên bản mới nhất của mô hình ngôn ngữ học sâu được quảng cáo là thông minh hơn và có nhiều khả năng hơn ChatGPT.