băng rộng
Keysight ra mắt bộ tạo tín hiệu vector mới đo các ứng dụng đa kênh băng rộng mật độ cao

N5186A MXG là bộ tạo tín hiệu vector (VSG) hiệu năng cao thế hệ tiếp theo trong danh mục sản phẩm bộ tạo tín hiệu X-Series của Keysight, cung cấp nhiều tín hiệu phức tạp riêng lẻ cần thiết cho các ứng dụng đa kênh băng rộng mật độ cao.

Keysight ra mắt bộ tạo tín hiệu vector dải tần cao cho các ứng dụng băng rộng đa kênh

Ngày 27/4, Keysight Technologies ra mắt bộ tạo tín hiệu vector bốn kênh mới, với tần số lên đến 54GHz và cung cấp băng tần vô tuyến (RF) tới 5GHz và nhiễu pha thấp trong một thiết bị duy nhất.

Keysight ra mắt bộ tạo tín hiệu vector mới đo các ứng dụng đa kênh băng rộng mật độ cao

N5186A MXG là bộ tạo tín hiệu vector (VSG) hiệu năng cao thế hệ tiếp theo trong danh mục sản phẩm bộ tạo tín hiệu X-Series của Keysight, cung cấp nhiều tín hiệu phức tạp riêng lẻ cần thiết cho các ứng dụng đa kênh băng rộng mật độ cao.

Keysight ra mắt bộ tạo tín hiệu vector dải tần cao cho các ứng dụng băng rộng đa kênh

Ngày 27/4, Keysight Technologies ra mắt bộ tạo tín hiệu vector bốn kênh mới, với tần số lên đến 54GHz và cung cấp băng tần vô tuyến (RF) tới 5GHz và nhiễu pha thấp trong một thiết bị duy nhất.