Bài viết của tác giả
Lúng túng xây dựng hệ thống các đề tài là hạn chế lớn nhất của hoạt động KHCN hiện nay

Ngày nay, trong kỷ nguyên số, khoa học công nghệ (KHCN) đóng vai trò trung tâm. Vì vậy, tất cả các tỉnh, thành đều cần định hướng, tổ chức triển khai, giám sát và thúc đẩy các ứng dụng KHCN vào thực tế, đặc biệt là các tiến bộ KHCN mang tính thời đại vào các lĩnh vực then chốt của địa phương. Tuy vậy, hầu hết các Sở KHCN của chúng ta hiện nay đều lúng túng trong việc xây dựng hệ thống các đề tài.

Đôi cánh của chuyển đổi số

Chuyển đổi số (CĐS) là quá trình chuyển đổi từ phương thức sản xuất tự động hóa sang phương thức sản xuất thông minh hóa. Tự động hóa là hình thái sản xuất đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 (CMCN 3) còn thông minh hóa là hình thái sản xuất đặc trưng của CMCN 4. Như thế, cũng có thể nói CĐS là quá trình chuyển từ CMCN 3 sang CMCN 4.

Chuyển đổi số trong quản lý và đào tạo đại học Luật TP.HCM

Chuyển đổi số là quá trình tất yếu khách quan. Xây dựng đại học số cũng là tất yếu. Đối với trường đại học Luật Tp HCM, xây dựng đại học số vừa là mục tiêu tự thân của nhà trường, vừa là trách nhiệm với xã hội vì đây là nơi đào tạo lực lượng trực tiếp tham gia phổ biến, thực thi và phát triển pháp luật của đất nước.

Chuyển đổi số trong bán lẻ xăng dầu, khó hay dễ?

Theo quy định của Bộ Tài chính, hóa đơn điện tử phải phát hành ngay khi bán lẻ xăng dầu cho khách tại tất cả các cây xăng. Việc này nếu làm thành công sẽ mang lại những lợi ích to lớn, như kiểm soát được chính xác lượng xăng bán ra hàng ngày trên cả nước, thống kê được mức độ sử dụng xăng dầu theo các nhóm đối tượng khác nhau (xe máy, ô tô,…), xác định được nhu cầu sử dụng xăng dầu ở từng khu vực dân cư.

2024-2030: Giai đoạn chuyển hóa sâu sắc giữa tự động hóa và thông minh hóa

Giai đoạn 2024 – 2030 và những năm tiếp theo chứng kiến những thay đổi to lớn và quan trọng ở nước ta vì đây là giai đoạn chuyển hóa giữa hai phương thức sản xuất là tự động hóa và thông minh hóa. Những thay đổi lớn nhất được dự báo sẽ hiện diện trong các lĩnh vực sau.

Để đi từ Chính phủ điện tử đến Chính phủ số, cần sớm có Khung kiến trúc tổng thể

Thực tế cho thấy, mức độ thông minh hóa (máy làm thay người) trong bộ máy chính phủ sẽ tăng dần theo cấp độ trưởng thành số của chính phủ, nhưng không thể thay thế hoàn toàn con người. Vì thế, cả Chính phủ điện tử (CPĐT) và Chính phủ số (CPS) sẽ cùng tồn tại với xu thế nghiêng dần sang CPS hay “thấm dần tinh thần số” trong một thời gian dài nhiều chục năm nữa.

Chuyển đổi số theo quan điểm Điều khiển học

Điều khiển học là ngành khoa học nghiên cứu về cơ chế điều khiển trong các cơ thể sống, các hệ thống kỹ thuật và các tổ chức xã hội. Trong khuôn khổ bài này chúng ta chỉ đề cập tới cơ chế điều khiển trong các tổ chức xã hội như các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội,… và gọi chung là các tổ chức (organization).

Chuyển đổi số: Người thích, kẻ không, họ là ai?

Chuyển đổi số (CĐS) là một quá trình tất yếu khách quan, muốn hay không thì nó cũng diễn ra. Từ những cuộc tiếp xúc với hàng ngàn người thuộc đủ mọi tầng lớp, lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền, người viết nhận ra có nhiều quan điểm và nhận thức khác nhau về CĐS, có người thích, có người không thích CĐS và có cả những người khác nữa. Mỗi người có ý kiến riêng của mình. Vậy, họ là ai?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số thế nào để thoát khuyết, phát huy ưu điểm?

Chuyển đổi số (CĐS) là con đường giải thoát ngoạn mục cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) khỏi những hạn chế và phát huy mạnh mẽ những ưu điểm của mình. Tuy nhiên, để làm được điều đó cần phải có sự tham gia của chuỗi liên kêt số. Chuyên gia Nguyễn Tuấn Hoa đã phân tích rõ hướng đi này trong bài viết dưới đây.

Phát triển các Khu công nghiệp số nên được ưu tiên hàng đầu

Quá trình chuyển đổi số (CĐS) đang diễn ra rộng khắp nhưng hình như thiếu hình mẫu hội tụ. Thực tế cho thấy, về mọi mặt, không có điểm mẫu CĐS nào tốt hơn là các Khu công nghiệp (KCN) số. Vì vậy, phát triển các KCN số nên được ưu tiên hàng đầu.

Cần nhanh chóng xây dựng các trường trung học số

Phương pháp giáo dục truyền thống có nhiều hạn chế, trong đó, nổi bật hơn cả là hạn chế về phương pháp và chương trình giáo dục, về áp lực từ thành tích học tập và sự thiếu tự chủ của học sinh, về cơ sở vật chất và hạn chế trong quản lý nhà trường.

Chuyển đổi số tại Ban Quản lý các khu công nghiệp, những điều cần lưu ý

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (BQL) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh.