Sự kiện ấn định
E-learning | Chuyển thách thức hoá cơ hội
30/04/2020
TP.HCM

Xem thêm

IoB | Các thiết bị trong Sức khỏe y tế và Giao tiếp
07/06/2020
TP.HCM

Xem thêm

AI nâng cao Bảo mật & An ninh mạng
02/08/2020
TP.HCM

Xem thêm

E-sport | Góc nhìn mới về Game
04/10/2020
TP.HCM

Xem thêm

TGS Awards | Ảnh hưởng Công nghệ trong Đời sống
20/12/2020
TP.HCM

Xem thêm

Sự kiện sắp diễn ra
Sự kiện đã qua
E-learning | Chuyển thách thức hoá cơ hội TP.HCM 30/04/2020
Sự kiện Thế Giới Số 06 TP.HCM 14/07/2019
Pellentesque Facilisis Sodales Ante HN 16/07/2019
Quisque Pretium Velit 2019 HN 23/07/2019
Sự kiện Thế Giới Số 09 HN 26/07/2019
Mauris Maximus Mauris Libero HN 29/07/2019
Etiam Commodo Dolor Eget 2019 TP.HCM 01/07/2019
Quisque Pretium Velit Nunc Vel AI TP.HCM 02/07/2019
Etiam Commodo Dolor Eget 2019 TP.HCM 05/07/2019
Etiam Commodo Dolor Eget 2019 TP.HCM 07/07/2019
Bộ đôi OPPO A31 và A91, sự lựa chọn thông minh của GenZ 04/06/2020
Công nghệ và chăm sóc sức khỏe: IoB: Các thiết bị trong sức khỏe y tế và giao tiếp TP.HCM 15/05/2020